Skip to main content

Πολιτικη Απορρητου

Πολιτική Απορρήτου

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα sunandcross.com ιδιοκτησίας του Ηλία Πατρικά και Καρυπίδη Σταύρου εφεξής «η εταιρεία», προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστότοπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.
Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου μας για τις αλλαγές αυτές. Σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου sunandcross.com ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

1. Ελεγκτής

Ο υπεύθυνος (ελεγκτής) κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, από μόνο του ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ελεγκτές κατά την έννοια του GDPR για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται το κατάστημα αυτό είναι οι Ηλίας Πατρικάς και Σταύρος Καρυπίδης Gbr, Güterbahnhofstrasse 1, 09350, Lichtenstein, τηλέφωνο 004915175737882, e-mail info@sunandcross.com (εφεξής «εμείς»).

2. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ο διακομιστής μας συλλέγει τις ακόλουθες πληροφορίες από τη συσκευή σας: τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα, την ιστοσελίδα που επισκεφθήκατε προηγουμένως, τη διεύθυνση IP και την ώρα προβολής σελίδας.
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα προκειμένου να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου και να εντοπίσουμε, να αποφύγουμε και να διώξουμε κατάχρηση των υπηρεσιών μας. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγονται για στατιστικούς σκοπούς για να αξιολογήσουμε, για παράδειγμα, με ποιες συσκευές και προγράμματα περιήγησης γίνεται πρόσβαση στο κατάστημά μας, προκειμένου να βελτιώσουμε και να προσαρμόσουμε την προσφορά μας στις ανάγκες των πελατών μας σε συνεχή βάση. Αυτή η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο Άρθρο 6 παρ. 1 στ GDPR.
Θα διαγράψουμε τα προαναφερθέντα δεδομένα το αργότερο δώδεκα μήνες μετά τη συλλογή τους.

3. Όταν κάνετε μια παραγγελία

Όταν κάνετε μια παραγγελία στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, επεξεργαζόμαστε το όνομά σας, τη διεύθυνση παράδοσης και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, όπως καταχωρήθηκαν κατά τη διαδικασία παραγγελίας σας. Θα επεξεργαστούμε επίσης τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που παρέχετε εθελοντικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας (όπως μια διαφορετική διεύθυνση χρέωσης ή ένας αριθμός τηλεφώνου).
Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα ηλεκτρονικά για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης, ιδίως για την αποστολή, την τιμολόγηση, τη λογιστική και την επεξεργασία των επιστροφών και των παραπόνων. Αυτή η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 β GDPR.
Διατηρούμε τα δεδομένα αυτά μέχρις ότου όλες οι αμοιβαίες αξιώσεις που απορρέουν από την αντίστοιχη συμβατική σχέση μαζί σας έχουν διεκπεραιωθεί πλήρως και έχουν λήξει οι περίοδοι εμπορικής και φορολογικής παρακράτησης που μας υπόκεινται.
Για να συναφθεί σύμβαση μεταξύ εσάς και εμάς, είναι απαραίτητο να λάβουμε το όνομα, τη διεύθυνση παράδοσης και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Η ανάγκη παροχής αυτών των δεδομένων προκύπτει από διάφορους νόμιμους κανονισμούς (π.χ., § 312i παρ. 1 και 3 του BGB [Γερμανικός Αστικός Κώδικας], § 14 παρ. 4 του UStG [Γερμανικός Νόμος περί Φόρου Κύκλου Εργασιών]. Χωρίς την παροχή αυτών των δεδομένων, δεν μπορείτε να συνάψετε σύμβαση μαζί μας.
Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων ή σκιαγράφησης για να αποφασίσουμε αν θα συνάψουμε ή όχι μια σύμβαση.

4. Λογαριασμός πελάτη

Μπορείτε, προαιρετικά, να ανοίξετε έναν λογαριασμό πελάτη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Για τα δεδομένα που απαιτούνται και τα οποία επεξεργαζόμαστε, παρακαλούμε ανατρέξτε στη φόρμα εισαγωγής για το άνοιγμα του λογαριασμού πελάτη. Ο λογαριασμός πελάτη θα δημιουργηθεί μόνο κατόπιν αιτήματός σας. Συνεπώς, η συγκατάθεσή σας είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων του λογαριασμού σας (άρθρο 6 παρ. 1 α GDPR). Διατηρούμε τα δεδομένα του λογαριασμού αποθηκευμένα μέχρι να κλείσετε το λογαριασμό ή μας ζητήσετε να τον κλείσουμε. Για τα προσωπικά δεδομένα που συνδέονται με συμβάσεις που έχετε ήδη συνάψει, οι περίοδοι διατήρησης που αναφέρονται στην ενότητα «Αν κάνετε μια παραγγελία» ισχύουν ανεξάρτητα από την ύπαρξη λογαριασμού πελάτη.

5. Αποστολή και Πληρωμή

Όταν στέλνουμε φυσικά αγαθά προκειμένου να εκτελέσουμε μια σύμβαση, μπορούμε να μεταδώσουμε το όνομα και τη διεύθυνση παράδοσης και, εάν δώσατε τη συγκατάθεσή σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στη Deutsche Post (Deutsche Post AG, 53113 Bonn), στην DHL DHL Paket GmbH, 53113 Bonn) ή στη Hermes (Hermes Germany GmbH, 22419 Hamburg) ως πάροχο υπηρεσιών μεταφοράς με σκοπό την παράδοση της αποστολής σε εσάς, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, προηγούμενης ειδοποίησης μέσω email σχετικά με την αναμενόμενη ώρα παράδοσης και, αν είναι απαραίτητο, για επιστροφή σε εμάς, βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 β GDPR.
Για να επεξεργαστείτε την πληρωμή σας, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που επιλέξατε θα συλλέξει και επεξεργαστεί το όνομά σας, την πιστωτική σας κάρτα ή τον αριθμό λογαριασμού σας ή/και άλλα δεδομένα απαραίτητα για τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής. Θα ισχύει η πολιτική απορρήτου του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών που έχετε επιλέξει.
Μόλις λάβουμε μια πληρωμή, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας διαβιβάζει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών.
Όταν λαμβάνουμε μια μεταφορά στο λογαριασμό μας, επεξεργαζόμαστε ειδικότερα το όνομα του κατόχου του μεταβιβάζοντος λογαριασμού, τον αριθμό λογαριασμού (IBAN και BIC) και τον σκοπό της μεταφοράς.
Αυτή η επεξεργασία δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 β GDPR. Θα αποθηκεύσουμε αυτά τα δεδομένα έως ότου όλες οι αμοιβαίες αξιώσεις που προκύπτουν από την αντίστοιχη συμβατική σχέση μαζί σας έχουν εξοφληθεί πλήρως και έχουν λήξει όλες οι περίοδοι εμπορικής και φορολογικής παρακράτησης που μας υπόκεινται.

6. Επεξεργαστές

Για να μας βοηθήσουν στη διαχείριση, την τιμολόγηση, τη λογιστική, την αποστολή και τις επιστροφές, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες του Zervant Oy (02150 Espoo, Finland , στους οποίους υποβάλλουμε τα δεδομένα που αναφέρονται στην ενότητα «Όταν κάνετε μια παραγγελία» για επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 28 GDPR.
Ως πάροχος τεχνικών υπηρεσιών για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας στο Διαδίκτυο, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες της Swissns GmbH, Hofstrasse 1, 6004 Luzern, Schweiz ως επεξεργαστή σύμφωνα με το Άρθρο 28 GDPR

7. Επικοινωνία

Εάν μας στείλετε ένα μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπό μας, θα επεξεργαστούμε όλες τις πληροφορίες που εισάγετε οι ίδιοι, ειδικότερα το όνομά σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας μαζί με το μήνυμά σας.
Εάν μας στείλετε ένα μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα αποθηκεύσουμε το μήνυμά σας μαζί με τα στοιχεία του αποστολέα (το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που προστέθηκαν από το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) για να μπορέσουμε να απαντήσουμε και επίσης να απαντήσουμε σε πιθανές επακόλουθες ερωτήσεις (νομική βάση: άρθρο 6 παρ. 1 στ GDPR). Για τη λήψη, αποθήκευση και αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρησιμοποιούμε έναν πάροχο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο οποίος ενεργεί για εμάς ως επεξεργαστής σύμφωνα με το Άρθρο 28 GDPR.
Αυτή η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας να απαντήσουμε στο αίτημά σας και να χειριστούμε πιθανά επόμενα αιτήματα από εσάς (άρθρο 6 παρ. 1 στ GDPR). Θα διαγράψουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται από το μήνυμά σας το αργότερο δώδεκα μήνες μετά την τελευταία επικοινωνία μαζί σας, κατόπιν αιτήματός σας, με την επιφύλαξη της παραγράφου που ακολουθεί.
Αν μας στείλετε ένα μήνυμα με πληροφορίες νομικά σχετικές με τη συμβατική σχέση (π.χ. απόσυρση ή παράπονο), η νομική βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 β GDPR, ανεξάρτητα από το πώς μεταδώσατε το μήνυμά σας σε εμάς. Σε αυτή την περίπτωση, θα διαγράψουμε τα δεδομένα που σχετίζονται με το μήνυμά σας μόλις οι αμοιβαίες απαιτήσεις που απορρέουν από τη συμβατική σχέση έχουν εξαντληθεί πλήρως και έχουν λήξει οι περίοδοι εμπορικής και φορολογικής παρακράτησης.

8. Ενημερωτικό δελτίο

Εάν έχετε εγγραφεί στο ενημερωτικό μας δελτίο, θα σας ενημερώνουμε μέσω e-mail για νέες προσφορές και λειτουργίες του καταστήματός μας. Δεν θα λαμβάνετε περισσότερα από ένα ενημερωτικά δελτία την εβδομάδα. Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για διαφημιστικούς σκοπούς ανά πάσα στιγμή, με οποιαδήποτε μορφή, χωρίς να επιβαρύνεστε με επιπλέον κόστος πέρα από το κόστος μετάδοσης σε τιμή βάσης.
Αυτή η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 α GDPR. Αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για διαφημιστικούς σκοπούς, θα διαγράψουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από τη λίστα αλληλογραφίας μας.

9. Σχόλια και Βαθμολογίες

Όταν γράφετε ένα σχόλιο ή μια αξιολόγηση σε ένα από τα προϊόντα μας στο κατάστημά μας, θα δημοσιεύσουμε τη συνεισφορά σας στην ιστοσελίδα του καταστήματος μαζί με το όνομα χρήστη σας, για το οποίο μπορείτε να ορίσετε ψευδώνυμο. Για την αντιμετώπιση της κατάχρησης της προσφοράς μας, αποθηκεύουμε για περίοδο δώδεκα μηνών τη διεύθυνση IP της συσκευής από την οποία γράφετε (άρθρο 6 παρ. 1 στ GDPR). Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε ανά πάσα στιγμή ακατάλληλες ή θεματικά ακατάλληλες δημοσιεύσεις. Επιπλέον, διαγράφουμε τις δημοσιευμένες συνεισφορές μόνο κατόπιν αιτήματος του αντίστοιχου συγγραφέα.

10. Χρήση Cookies

Όταν επισκέπτεστε το κατάστημά μας, τοποθετούμε στη συσκευή σας ένα ή περισσότερα «cookies». Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που χρησιμοποιούμε για να αναγνωρίσουμε τη συσκευή σας όταν επιστρέψετε στο κατάστημά μας για μεταγενέστερη επίσκεψη. Με τη βοήθεια των cookies μπορούμε επίσης να αναλύσουμε κάποια συμπεριφορά των χρηστών, για παράδειγμα, ποια προϊόντα βλέπετε, πόσο καιρό παραμένετε στον ιστότοπό μας και πότε και πόσες φορές επιστρέφετε στο κατάστημά μας. Θα διαγράψουμε ένα cookie το αργότερο δώδεκα μήνες μετά την τελευταία σας επίσκεψη στο κατάστημά μας.
Αυτή η επεξεργασία δεδομένων γίνεται με βάση το νόμιμο συμφέρον μας να προσαρμόζουμε καλύτερα το φάσμα των προϊόντων μας στις επιθυμίες των επισκεπτών του καταστήματός μας και να βελτιστοποιούμε τις λειτουργίες του καταστήματος και την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών μέτρων (νομική βάση: άρθρο 6 παρ. 1 στ GDPR) .
Μπορείτε να αποφύγετε την τοποθέτηση cookies μεταβαίνοντας στις ρυθμίσεις cookie του προγράμματος περιήγησης και απενεργοποιώντας τη χρήση cookies για τον ιστότοπό μας ή για όλους τους ιστότοπους. Στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί.

Τύποι cookies

Οι βασικοί τύποι των cookies που ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οι ιστότοποι περιγράφονται παρακάτω

 • Cookies επίσκεψης (session cookies)

  Πρόκειται για προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.

 • Μόνιμα cookies (persistent cookies)

  Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie). Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν ο διαχειριστής του ιστοτόπου ενδεχομένως χρειάζεται να γνωρίζει ποιος είστε για παραπάνω από μία επισκέψεις (π.χ. για να θυμάται το όνομα χρήστη σας ή τις προτιμήσεις σας ως προς την παραμετροποίηση του ιστοτόπου).

 • Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies)

  Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και/ή στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας από τον ιστότοπο τον οποίον επισκέπτεστε. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον ιστότοπο. Οι διαχειριστές ιστοτόπων συχνά χρησιμοποιούν cookies πρώτου μέρους για τη διαχείριση των επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.

 • Cookies τρίτων μερών (Third-party cookies)

  Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών

Τα Cookies που χρησιμοποιούμε

Cookie names Type of cookie First or Third party Can be blocked Session or Persistent Expiry Time Purpose
vuid Essentials Third party Persistent 1624108952
m Essentials Third party Persistent 1876396868.0345
__stripe_sid Essentials Third party Persistent 1561038666
__stripe_mid Essentials Third party Persistent 1592572866
woocommerce_*, wp_woocommerce_*, wc_cart_hash_*, wc_fragments_* Essentials Third party Persistent
_icl_current_language Essentials Third party Persistent 1561123207.7804
wordpress_logged_in_7bf2d2b1ab8a7e0c17eccbe7367e31b6 Essentials Third party Session
mc_session_ids[multi][4] Essentials Third party Persistent 1561037106.7622
mc_session_ids[multi][3] Essentials Third party Persistent 1561037106.7622
mc_session_ids[multi][2] Essentials Third party Persistent 1561037106.7622
mc_session_ids[multi][1] Essentials Third party Persistent 1561037106.7622
mc_session_ids[multi][0] Essentials Third party Persistent 1561037106.7621
mc_session_ids[default] Essentials Third party Persistent 1561037106.7621
wordpress_sec_7bf2d2b1ab8a7e0c17eccbe7367e31b6 Essentials Third party Session
11. Google Analytics

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics, μια υπηρεσία αναλυτικών ιστού της Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (εφεξής «Google»). Η Google τοποθετεί ένα cookie στη συσκευή σας. Με αυτό το cookie, η Google μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Αυτές οι πληροφορίες μεταδίδονται σε ένα διακομιστή στις Η.Π.Α., όπου αξιολογούνται από τη Google και διατίθενται σε εμάς. Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στ GDPR, δηλαδή το νόμιμο ενδιαφέρον μας για την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση του δικτυακού μας τόπου.
Η Google έχει δεσμευτεί βάσει της Συμφωνίας Ασφάλειας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ να συμμορφωθεί με τον κανονισμό περί προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χρησιμοποιούμε το Google Analytics με ενεργοποιημένη ανωνυμοποίηση IP. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνσή σας IP συνήθως θα συντομευτεί εντός του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του GDPR, έτσι ώστε να μην μπορείτε πλέον να εντοπιστείτε από την IP. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα σταλεί σε ένα διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα συντομευτεί εκεί. Η διεύθυνση IP που παρέχεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα που παρέχει η Google. Μπορείτε να αποτρέψετε τη χρήση cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

12. Google Fonts

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί τις γραμματοσειρές του Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (εφεξής «Google») ως «Γραμματοσειρές Google». Οι γραμματοσειρές Google μεταφορτώνονται απευθείας από την Google όταν αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπό μας από τη συσκευή σας. Η Google λαμβάνει τη διεύθυνση IP, το λειτουργικό σας σύστημα, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και την έκδοση του. Αυτές οι πληροφορίες μεταφέρονται σε διακομιστή στις Η.Π.Α. όπου αξιολογούνται από την Google για δικούς τους επιχειρηματικούς σκοπούς. Η Google έχει δεσμευτεί βάσει της Συμφωνίας Ασφάλειας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ να συμμορφωθεί με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων.

13. Facebook Pixel, Προσαρμοσμένο Κοινό, Παρακολούθηση Μετατροπών

Στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε τη λειτουργία «Facebook Pixel» που παρέχεται από το Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, ή εάν βρίσκεστε στις Η.Π.Α. ή τον Καναδά: Facebook Inc. , 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA). Αυτή η λειτουργία επιτρέπει σε εμάς και άλλους επισκέπτες του ιστότοπού μας να οριστούν ως «προσαρμοσμένο κοινό» για διαφημίσεις που παρέχονται από το Facebook («Facebook Ads»). Για να γίνει αυτό, το Facebook χρησιμοποιεί ένα αόρατο γραφικό αρχείο που ενσωματώνουμε στην ιστοσελίδα μας για να αναλύσουμε τη συμπεριφορά χρήστη σας και να αντλήσουμε προϊόντα ή θέματα που σας ενδιαφέρουν. Με το «Facebook Pixel», μπορούμε επίσης να προσδιορίσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων στο Facebook, δηλαδή εάν και πώς ανταποκρίνεστε σε μια διαφήμιση από εμάς («Παρακολούθηση Μετατροπών»).
Αυτή η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στ GDPR, δηλαδή στο νόμιμο συμφέρον μας να διαφημίζουμε τις προσφορές μας σε όσους είναι πιθανό να ενδιαφέρονται για τα προϊόντα μας και να αναλύσουμε την αποτελεσματικότητα της διαδικτυακής μας διαφήμισης.
Η Facebook Inc. έχει δεσμευτεί βάσει της Συμφωνίας Ασφάλειας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ να συμμορφωθεί με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

14. Κοινωνικά Δίκτυα

Μπορεί να βρείτε Social Media Buttons στην ιστοσελίδα σας, μπορούν να αναγνωριστούν από τα λογότυπα των πλατφόρμων κοινωνικών δικτύων (εφεξής «πλατφόρμες») (Facebook: λογότυπο «f», Instagram: τετράγωνο λογότυπο κάμερας). Πρόκειται για συνδέσμους προς τις αντίστοιχες πλατφόρμες με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ). Κάνοντας κλικ σε έναν τέτοιο σύνδεσμο καλείται ο ιστότοπος της αντίστοιχης Πλατφόρμας. Ταυτόχρονα, η διεύθυνση IP της συσκευής σας και η διεύθυνση της σελίδας όπου βρίσκεται ο σύνδεσμος («Referrer») θα μεταδοθεί στην Πλατφόρμα στις ΗΠΑ. Ωστόσο, δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο δεδομένα σχετικά με τη χρήση αυτών των κουμπιών κοινωνικών μέσων.

15. Τα δικαιώματά σας

Όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε μια επιβεβαίωση από εμάς για το αν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Σε αυτή την περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε για τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει για εσάς και για τις περαιτέρω πληροφορίες σύμφωνα με τα άρθρα 15 παρ. 1 και 2 GDPR.
Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα ανακριβή προσωπικά δεδομένα σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμπληρωματικής δήλωσης.
Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σχετικά με εσάς υπό τους όρους του άρθρου 17 παρ. 1 GDPR χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 GDPR.
Μπορεί να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας εάν ισχύει μία από τις απαιτήσεις του άρθρου 18 παρ. 1 GDPR. Συγκεκριμένα, μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό αντί για διαγραφή.
Θα σας ειδοποιήσουμε για οποιαδήποτε διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων και περιορισμό της επεξεργασίας σε όλους τους παραλήπτες στους οποίους έχουμε αποκαλύψει τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν αυτό αποδειχθεί αδύνατο ή συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Επίσης, θα σας ενημερώσουμε για αυτούς τους παραλήπτες αν το ζητήσετε.
Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα δεδομένα σε άλλο ελεγκτή χωρίς εμπόδια, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
Όσο η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη δική σας συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η απόσυρση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων βάσει συναίνεσης πριν από την απόσυρσή της.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ: ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Αυτό το δικαίωμα ισχύει για επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στ GDPR, που είναι αναγκαία για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτο, εκτός εάν υπερισχύουν επί των συμφερόντων τα δικά σας συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εν προκειμένω, όταν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί. Εάν ασκήσετε το δικαίωμά σας στην άρνηση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για την ίδρυση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ (Π.Χ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ), ΜΠΟΡΕΙΤΕ, ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ, ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΤΙ ΔΕ ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ.
Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το GDPR, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, συγκεκριμένα στο Κράτος Μέλος της συνήθους διαμονής σας, τον τόπο εργασίας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης. Αυτό δεν αποκλείει άλλα διοικητικά ή ένδικα μέσα.

16. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα.
Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

Έχουμε πάρει μέτρα ασφαλείας, ώστε τα προσωπικά δεδομένα να είναι ασφαλή από επιθέσεις.